Στην έκθεση τα προϊόντα, οι εξοπλισμοί και οι υπηρεσίες που θα παρουσιαστούν έχουν αναλυτικά ως εξής:

• Γαλακτοβιομηχανίες
• Παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων
• Παραγωγοί γαλακτοκομικών προϊόντων
• Έμποροι και διανομείς γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων

Εταιρείες εξοπλισμού μονάδων παραγωγής:

• Αμελκτήρια
• Βυτία μεταφοράς
• Σιλό - Παγολεκάνες
• Αντλίες
• Φυγοκεντρικά
• Εναλλάκτες
• Τυρολέβητες
• Πήχτρες
• Θάλαμοι ωρίμανσης γιαούρτης
• Ξηραντήρια τυριών
• Καθαριστικά Cip
• Κόφτες τυριών
• Βιομηχανική ψύξη (θάλαμοι & βιομηχανικές εγκαταστάσεις)
• Βιτρίνες ψυγεία, συντήρησης και προβολής προϊόντων

Μηχανήματα συσκευασίας:

• Εμφιαλωτικά
• Γεμιστικά
• Vacoom
• Thermoformers
• Tray sealer (ιχνηλασιμότητας)
• Ετικετέζες και ετικέτες.
• Ταυτοποίησης και σήμανσης
• Εντοπισμού ξένων σωμάτων

Υλικά συσκευασίας:


• Μπουκάλια (πλαστικά, γυάλινα, χάρτινα)
• Κύπελλα για τυριά & γιαούρτια
• Μεμβράνες και ταινίες περιτυλίγματος
• Κιβώτια και κουτιά (χαρτί, πλαστικό, μεταλλικά)
• Βαρέλια και δοχεία (ξύλινα, πλαστικά, μεταλλικά)
• Εταιρείες με εξοπλισμούς κτηνοτροφικών μονάδων
• Ζυγιστικά συστήματα
• Ταμειακά συστήματα
• Τεχνολογίες πληροφορικής – Μηχανοργάνωσης
• Εταιρείες μελέτης και κατασκευής μονάδων παραγωγής και μεταποίησης
• Εταιρείες πιστοποίησης και συμβούλων
• Εταιρείες καθαρισμού και απολύμανσης
• Εταιρείες μεταφορών και αποθηκεύσεων, cold logistics
• Επαγγελματικά οχήματα

© 2013 dairyexpo.gr, all rights reserved - Web Design by Netplanet
Κατασκευή Ιστοσελίδων